Powtórka ze szkoły, czyli czym jest przemysł i o co w tym chodzi

Powtórka ze szkoły, czyli czym jest przemysł i o co w tym chodzi

Rewolucja przemysłowa to fakt. Bez kolejnych osiągnięć na gruncie inżynierii i technologii nie byłoby mowy o współczesnym obrazie świata. Codziennie stawiane sobie przez naukowców z całego świata wyzwania pchają nas nieustannie ku nowej rzeczywistości. Kiedy rozpoczął się ten proces i dokąd zmierza?

Co to jest przemysł?

Najprościej rzecz ujmując, przemysł to nierolnicza produkcja materialna prowadzona na ogromną skalę. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb przy wykorzystaniu wydobytych i odpowiednio przekształconych naturalnych zasobów przyrody. Co ważne, o przemyśle mówimy tylko wtedy, gdy do pozyskania surowców konieczne jest wykorzystanie maszyn i podział pracy. Co za tym idzie, nie wliczymy w tę grupę na przykład rzemiosła.

Zastanawiając się nad rolą przemysłu, można zauważyć szereg korzyści płynących z jego istnienia. Najbardziej widoczny jest rozwój miast, co przekłada się oczywiście na zmianę zagospodarowania całego terenu przy danej aglomeracji. Kolejne powstające firmy to następne miejsca pracy i osiąganie coraz to wyższego standardu życia. I chyba właśnie tu warto przytoczyć powiedzenie: potrzeba matką wynalazków, bo to właśnie potrzeba lepszych warunków pchnęła cały cywilizacyjny rozwój na przód.

Przemysł i jego rewolucje

O początkach produkcji przemysłowej można mówić już w średniowieczu. Wtedy to pojawiły się kuźnie, w których korzystano z napędzanych energią wodną miechów i młotów. Pomysł ten rozpowszechniono następnie w górnictwie. Kolejne etapy prowadziły do wykształcenia się systemu podziały pracy, a coraz obszerniejsze zastosowanie maszyn pomogło zwiększyć tempo i skalę produkcji.

Mówiąc o historii przemysłu, nie da się nie zauważyć wyraźnych cezur, które wyznaczyły szczególne wydarzenia dla rozwoju cywilizacyjnego odkrycia. Pierwszym z nich było uruchomienie silnika parowego, który pozwolił na wykorzystanie mechanizacji urządzeń. Kolejne odkrycie otwierające drugi rewolucyjny etap historii przemysłu - elektryczność. Skutecznie wyparła z zakładów produkcyjnych maszyny parowe i umożliwiła rozpoczęcie produkcji seryjnej. Potem były już komputery, digitalizacja i szalony pęd techniki ku temu, co dziś znamy pod nazwą przemysł 4.0 - koncepcji automatyzacji procesów i przetwarzania danych.

Stare rozwiązania w nowych technologiach

Ciągły rozwój technologiczny nie oznacza jednak wypierania w nieskończoność tego, co dobrze funkcjonuje od lat. Przynajmniej nie od razu. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku instalacji elektrycznych i wykorzystywanych w nich osłon na kable. Motoryzacja rozwija się prężnie, pojawiają się nowe modele, jednak nic nie zapowiada tego, by stosowany w tym dziale peszel samochodowy, miał zostać zastąpiony jakąś technologiczną innowacją. Mówi się: lepsze jest wrogiem dobrego. Z pewnością tak jest, póki lepsze rzeczywiście tym lepszym od dobrego nie będzie.