Jak zwiększyć możliwości produkcyjne zakładu? Poprzez automatyzację!

Jak zwiększyć możliwości produkcyjne zakładu? Poprzez automatyzację!

Czy wiesz, na czym konkretnie polega automatyzacja procesów produkcyjnych? To jeden z filarów rewolucji przemysłowej 4.0 – dzięki wdrożeniu rozwiązań technologicznych wchodzących w jej zakres znacznie zwiększysz wydajność zakładu produkcyjnego. Dziś więc napiszemy nieco więcej o automatyzacji i możliwościach, jakie niesie za sobą ten proces. Jaki wpływ ma wdrożenie automatyzacji na ograniczenie kosztów produkcyjnych? Odpowiedź na to i wiele innych pytań poznasz dzięki lekturze tego artykułu!

Na czym polega automatyzacja zakładów produkcyjnych?

Na początek wyjaśnimy, na czym konkretnie polega automatyzacja procesów produkcji. Jeżeli mielibyśmy to ująć w najprostszy możliwie sposób, to polega ona na tym, aby w ramach procesu produkcyjnego zastąpić pracę ludzkich mięśni pracą maszyn. Gdzie? Wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe – pod warunkiem że zostanie ona poprawnie wdrożona, to poprawi ona wydajność produkcyjną. Za wdrożenie rozwiązań automatyzujących pracę zakładu odpowiadają fachowcy wyspecjalizowani w tym zakresie. Pierwszym krokiem we wdrażaniu jest zazwyczaj audyt i ocena możliwości w zakresie robotyzacji i usprawnienia funkcjonowania linii produkcyjnej. Kolejny krok to analiza proponowanych rozwiązań, a jeszcze następny to wprowadzenie ich w życie.

Przykłady rozwiązań automatyzacyjnych

Proces produkcyjny składa się z wielu monotonnych działań – to właśnie w ich przypadku najczęściej zastępuje się człowieka maszyną. Składanie czy rozkładanie kartonów za nas wykonać kartoniarka, napełniać je może na przykład podajnik kubełkowy, a jeszcze inna maszyna może przejąc za nas zadanie dokręcania nakrętek. Okazuje się, że maszyny mogą większość czynności wykonać szybciej i lepiej niż ludzki pracownik. Dobrze obrazuje to współczynnik ryzyka błędu produkcyjnego, który w zautomatyzowanych zakładach może spaść nawet do wartości 0.1%!

Wpływ automatyzacji na koszt produkcyjny

Automatyzacja korzystnie wpływa na ograniczenie kosztu wytwarzania produktu – to proste, więcej maszyn to mniej pracowników. Mniej pracowników to niższe koszta związane z zatrudnieniem. Ponadto maszynom do pracy potrzebna jest jedynie energia elektryczna oraz ewentualnie olej hydrauliczny jednak suma wydatków poniesionych w związku z ich działaniem jest wielokrotnie niższa od sumy oszczędności płynących z ograniczenia załogi osobowej. Na koniec dodamy, że maszyny nie potrzebują dni wolnych ani przerw na jedzenie – mogą więc pracować nie tylko intensywniej, lecz również dłużej co zdecydowanie ma przełożenie na wyniki wydajności zakładu!