Automatyzacja procesów produkcji – jaki może mieć wpływ na ceny produktów?

Automatyzacja procesów produkcji – jaki może mieć wpływ na ceny produktów?

To już fakt – żyjemy w dobie rewolucji przemysłowej 4.0. Rewolucja ta w dużej mierze polega na automatyzacji procesów produkcyjnych. Z kolei automatyzacja polega na zastąpieniu pracy wykonywanej przez człowieka, pracą wykonywaną przez maszyny. Tak to prawda – takie rozwiązanie z pewnością wywoła ograniczenie liczebności załogi fabryk i zakładów. Z drugiej jednak strony będzie miało korzystny wpływ na poprawę wydajności tychże zakładów. Dziś poruszymy bardzo ważną kwestię związaną z opisywanym procesem – jaki wpływ na cenę końcowa produktów będzie miało wdrożenie rozwiązań automatyzacyjnych? Sprawdźmy!

Automatyzacja procesów produkcyjnych w fabryce

Procesy produkcji to złożone zagadnienie opisujące wszystkie czynności realizowane w ramach wyprodukowania danego produktu. Czynności te mogą być złożone i polegać na przykład na lutowaniu i implementacji złożonych układów, a mogą być proste i monotonne – czyli na przykład naklejanie naklejek czy pakowanie produktów do kartonów. O ile na zakup robotów lutujących układy pozwolić sobie mogą jedynie topowi gracze, o tyle zakup maszyn do realizacji tych prostszych zadań jest w zasięgu nawet średnich firm. Ale dlaczego właściwie zamienić czynnik ludzki na czynnik maszynowy w procesie produkcyjnym?

To proste – kartoniarka szybciej i lepiej złoży opakowanie, a podajnik szybciej je napełni i popełni o wiele mniej błędów w trakcie realizacji takiego procesu (czynnik błędu produkcyjnego spada do wartości nieprzekraczającej 0,1% w zakładach w których została przeprowadzona automatyzacja procesów produkcji). Korzyści jednak na tym się nie kończą – użycie maszyn znacząco podnosi wydajność zakładu. To proste – maszyna może pracować przez siedem dni w tygodniu i nie pobiera pensji. Pobiera oczywiście energię elektryczną i trzeba w niej wymieniać co jakiś czas zużyte komponenty czy olej hydrauliczny. Wydatki te jednak są nieporównywalne z tymi jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników. Pytanie które nasuwa się w tym momencie na myśl to:

Czy niższy koszt procesu produkcyjnego ma wpływ na cenę produktu ?

Zdecydowanie tak – jednak pamiętajmy, że wartość kosztu produkcyjnego ma jedynie częściowy wpływ na cenę danego produktu. Pozostałe składowe ceny do koszt dystrybucji oraz podatki, jakimi obciążony jest dany produkt lub branża. Najprawdopodobniej jednak w przyszłości możemy spodziewać spadku cen produktów spożywczych oraz elektronicznych, ze względu na to, że to właśnie te branże automatyzują produkcję w najszybszym tempie.